Ulhaná princezna

Král měl tři dcery: Anežku, Bertu a Cecilii. Anežka vždycky mluvila pravdu, Berta vždycky lhala a Cecilie někdy mluvila pravdu a někdy lhala.

Ke dvoru přijel cizí princ, aby se ucházel o pravodomluvnou Anežku.

Král jej zavedl do trůnní síně, kde všechny tři dcery seděly vedle sebe, a že princi Anežku dá, pokud pozná, která z nich to je.

Přitom smí každé z nich položit jedinou otázku. Princ chvíli přemýšlel a pak položil všem tutéž otázku: „Jak se jmenuje princezna, která sedí uprostřed ?“

Princezna sedící vlevo odpověděla: „Anežka“, princezna sedící uprostřed „Berta“ a princezna sedící vpravo řekla „Cecilie“.

Princ se jen maličko zamyslel a řekl: „Ty jsi Anežka“. A měl pravdu.