9.ročník

 

Test č.1.pdf (1 014,5 kB)
Test č.2.pdf (1,1 MB)
Test č.3.pdf (1,3 MB)
Test č.4.pdf (977,5 kB)
Test č.5.pdf (1,1 MB)
 

Výsledky všech testů si můžete kdykoliv zkontrolovat u p. uč. Peráčkové.

 

Byly použity testy z publikací:

Testy 2008: matematika. Vyd. 1. Redaktor Martina Palková. Brno: Didaktis, 2007, 144 s. Testy (Didaktis). ISBN 978-807-3580-933.